F O R V E N T N I N G E N S  G L Æ D E  

M8 er en del af fremtiden på Maltfabrikken.

Netop nu bliver det ikoniske, røde industrianlæg i Ebeltoft transformeret til en platform for kultur, kunst, gastronomi, kreative erhverv og iværksætteri. Bag realiseringen står en række dedikerede ildsjæle, et utal af frivillige samt en direktør og hans team.

Vi glædede os lige fra begyndelsen så meget til at forvandle de mange drømme i fabrikken til virkelighed, at vi tyvstartede med arbejdsfællesskabet Überwerke, vores første kreative arbejdsfællesskab. Überwerke er nu blevet til M8, som skal bo, leve og vokse under fabrikkens tage fra 2020. Og præcis ligesom Überwerke er M8 ikke kun for dem, der vil flytte ind i Maltfabrikken - det er for alle, der vil være en del af et anderledes, kreativt netværk på Djursland.

 

F O R V E N T N I N G E N S
 G L Æ D E 

Überwerke er en del af fremtiden på Maltfabrikken.

Over de kommende år skal det ikoniske, røde industrianlæg i Ebeltoft transformeres til en platform for kultur, kunst, gastronomi, kreative erhverv og iværksætteri. Og bag realiseringen står en række dedikerede ildsjæle, et utal af frivillige, en direktør, to ansatte og flere til.

Vi glæder os så meget til at forvandle de mange drømme i fabrikken til virkelighed, at vi tyvstartede med Überwerke - det er nemlig begyndelsen på det kreative arbejdsfællesskab, som skal bo, leve og vokse under fabrikkens tage fra 2019. Men Überwerke er ikke kun for dem, der vil være en del af Maltfabrikken - det er for alle, der vil være en del af et anderledes, kreativt netværk på Djursland.

 

 E T  S N E A K  P E A K  I N D  I  F R E M T I D E N 
 

Praksis Arkitekter har givet form til drømmene om at forvandle Maltfabrikken til en platform for kultur, service, erhverv og iværksætteri. Vi glæder os til fremtiden - den starter i 2020! 

 

 E T  S N E A K  P E A K
 I  F R E M T I D E N 

 

Praksis Arkitekter har givet form til drømmene om at forvandle Maltfabrikken til en platform for kultur, service, erhverv og iværksætteri. Vi glæder os til fremtiden - den starter i 2019! 

 

”Maltfabrikken skal igen være en arbejdsplads! Men vi kalder det for et arbejdsfællesskab - fordi vi er der både for at arbejde og for at være en del af fællesskabet. Et arbejdsfællesskab for kunstnere, designere, kreative startups og mikrovirksomheder på et sted med sjæl. Vi tror på synergien mellem kreativitet og business, mellem kunstneren og kontorhelten, det lokale og det internationale og mellem de højtflyvende ideer og den jordnære erfaring. Her bliver plads til både effektivt arbejde og social leg, til fordybelse og forstyrrelser, plads til at skabe og plads til at være. Men først og fremmest bliver der plads til individet i et kreativt, varmt og rummeligt fællesskab.” 

 

Vibeke Wang om Überwerke - forløberen for M8

 H V A D  S K A L   D E R  S Å  V Æ R E  I  F R E M T I D E N S 

 K R E A T I V E  A R B E J D S F Æ L L E S S K A B ?


- K O N T O R M I L J Ø -

Kontorpladserne får over 400 kvm med plads til ca. 25 faste kontorpladser - fordelt mellem enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med ca. 2-8 ansatte. De får en central og unik placering i den historiske fabrik på 1. og 2. sal under den enestående gamle trækonstruktion. Der åbnes helt op i kip og skabes ovenlys, således det bliver en åben 'grenskov' med smukke lysindfald. Nogle kontorpladser er i mindre aflukkede rum, mens andre får en plads i det mere åbne miljø. Dertil kommer adskillige uformelle mødesteder og opholdszoner. 

Vi tror på anderledes, skæv indretning. Måske man gynger, mens man holder møde, arbejder i træhulekonstruktion eller går på hængebroer mellem kontorene. Arbejdsfællesskabet holdes i en rå industriel stil, hvor den enkelte kreative lejer får rum til at skabe sin individuelt indrettede plads.- A T E L I E R P L A D S E R -

I en nyopført bygning ved siden af fabriksanlægget ned mod 'Lundbergs Have' placeres 4 atelierpladser for kunstnere fra lokalområdet side om side med atelierpladserne for gæstekunstnerne i vores artist in residence program MALT AIR. I dette område laves en attraktiv kunstnerklynge omkring Maltfabrikkens værksteder og atelierpladser med en tilknyttet have og kunstnergård, og vi håber på synergien mellem de kreative erhverv, kunstnerne, de offentlige værksteder og vores gæstekunstnere – mellem det lokale og det internationale.

 

- V Æ R K S T E D E R -

I forbindelse med atelierpladserne opføres en tilhørende ny bygning med basalt værkstedsudstyr indenfor træ, metal og forhåbentligt et digitalt værksted. Værkstedet er i første omgang tiltænkt fabrikkens værkstdslaug, som bliver en del af Maltfabrikkens kreative miljø og som blandt andet vil arrangere åbne værkstedsdage med forskellige temaer.

 

- X - R U M -

Vi har afsat 3 x-rum til lejemål for kreative erhvervsdrivende, gerne mhp. salg, formidling og aktiviteter. Det kunne fx være salg af kunsthåndværk,  formidling af lokal madkultur, producenter og andre interesante iværksættertiltag, som passer ind i stedets ånd og afspejler den kreative foretagsomhed i fabrikken og lokalområdet.

 

 H V A D  S K A L   D E R  S Å  V Æ R E  
I  F R E M T I D E N S 
 
K R E A T I V E
 A R B E J D S - 

 F Æ L L E S S K A B ?


- K O N T O R M I L J Ø -

Kontorpladserne får over 400 kvm med plads til ca. 40 kontorpladser - fordelt mellem enkeltmandsvirksomheder til virksomheder med ca. 2-8 ansatte.  De får en central og unik placering i den historiske fabrik på 1. og 2. sal under den enestående trækonstruktion, der åbnes helt op i kip, således at det bliver en åben skov med smukke lysindfald. Nogle kontorpladser er i mindre aflukkede rum, mens andre får en plads i det mere åbne miljø. Dertil kommer adskillige uformelle mødesteder og opholdszoner. 

Vi tror på anderledes, skæv indretning. Måske man gynger, mens man holder møde, arbejder i træhulekonstruktion eller går på hængebroer mellem kontorene. Arbejdsfællesskabet holdes i en rå industriel stil, hvor den enkelte kreative lejer får rum til at skabe sin individuelt indrettede plads.- A T E L I E R P L A D S E R -

I en nyopført bygning ved siden af fabriksanlægget ned mod 'Lunbergs Have' placeres 4 atelierpladser for kunstnere fra lokalområdet side om side med atelierpladserne for gæstekunstnerne i vores artist in residence program. I dette område laves en attraktiv kunstnerklynge omkring de offentlige værksteder og atelierpladserne med en tilknyttet have og kunstnergård, og vi håber på synergien mellem de kreative erhverv, kunstnerne, de offentlige værksteder og vores gæstekunstnere, mellem det lokale og det internationale.

 

- V Æ R K S T E D E R -

I forbindelse med atelierpladserne opføres en tilhørende ny bygning med basalt værkstedsudstyr indenfor træ, metal og forhåbentligt et digitalt værksted. Værkstedet i første omgang tiltænkt fabrikkens lejere fra det kreative arbejdsfællesskab, dernæst skal der være åbningstider for borgeren, der ønsker at benytte faciliteterne. 

 

- X - R U M -

Vi har afsat 3 x-rum til lejemål for kreative erhvervsdrivende, gerne mhp. salg, formidling og aktiviteter. Det kunne fx være salg af kunsthåndværk,  formidling af lokal madkultur, producenter og andre interesante iværksættertiltag, som passer ind i stedets ånd og afspejler den kreative foretagsomhed i fabrikken og lokalområdet.

 

Vil du vide mere om, hvad der ellers skal være i Maltfabrikken?

 

Så gå til www.nymalt.dk og læs mere